Dyrk mo­tion

BT - - SUNDHED -

Mo­tion og dag­lig be­væ­gel­se er med til at gø­re knog­ler­ne kraf­ti­ge­re og stær­ke­re. Især mo­tion, hvor man skal bæ­re sin egen vægt, er ef­fek­tivt til at styr­ke knog­ler­ne. Prøv ek­sem­pel­vis sjip­ning, dans, yo­gaø­vel­ser, at træ­ne stå­en­de med ela­stik om be­ne­ne, arm­bøj­nin­ger el­ler hånd­hold­te væg­te, som du bru­ger stå­en­de el­ler i løb. Svøm­ning og cyk­ling er ik­ke på sam­me må­de ef­fek­tivt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.