Gå­tu­re

BT - - SUNDHED -

Har du ik­ke kræf­ter til vægt­bæ­ren­de mo­tion, er en rask gå­tur og­så godt for knog­ler­ne. Men helst så hur­tigt som mu­ligt. Jo hur­ti­ge­re du går, de­sto kraf­ti­ge­re sæt­ter du fo­den i un­der­la­get, og de­sto stær­ke­re stød går op gen­nem be­nets knog­ler. Stav­gang med ak­tiv brug af sta­ve­ne gi­ver og­så go­de stød til knog­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.