Hver­dags­ak­ti­vi­tet

BT - - SUNDHED -

Selv små ting i hver­da­gen kan styr­ke di­ne knog­ler. Hvis du har et hæ­ve- sæn­ke­bord på ar­bej­de, så rejs dig op at stå nog­le gan­ge i lø­bet af da­gen. Tag trap­pen i ste­det for ele­va­to­ren. El­ler prøv at hol­de et stå­en­de mø­de i ste­det for at sid­de ned om­kring et bord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.