Kvin­de­ligt hårtab skal be­hand­les hur­tigt

BT - - NYHEDEG -

Man­ge kvin­der ven­ter med at sø­ge be­hand­ling for hårtab og bort­for­kla­rer det for ek­sem­pel med stress. Det er pro­ble­ma­tisk, da de før­ste år er af­gø­ren­de for, hvor go­de re­sul­ta­ter­ne fra be­hand­lin­gen kan bli­ve i det lan­ge løb, for­tæl­ler Rod­ney Sin­clair, der er pro­fes­sor i hud­syg­dom­me ved Uni­ver­si­ty of Mel­bour­ne. Forsk­nings­re­sul­ta­ter har vist, at hårta­bet kan stand­s­es hos me­re end 90 pro­cent af de kvin­der, der ind­ta­ger me­di­cin, som blo­ke­rer mand­li­ge køns­hor­moner, for­tæl­ler for­ske­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.