VER KON­GE

BT - - KULTUR -

Tv.: Prins Hen­rik er revy­er­nes ynd­lings­of­fer i år. Her i skik­kel­se af Ulf Pil­gaard. Øverst th.: Selv­føl­ge­lig går Lars Løk­ke og Hel­le Thor­ning hel­ler ik­ke fri i årets dan­ske som­mer­revy­er.

Fo­to: Ma­rie Hald. Den rig­ti­ge kon..., prins Hen­rik.

Fo­to: Keld Navn­toft

Skal ram­me bre­de­re

Den sto­re ud­for­dring for revy­en i dag er, at den skal ram­me me­re bredt, for­di vi ser og ta­ler om for­skel­li­ge ting, si­ger Jakob Steen Ol­sen.

» I gam­le da­ge vid­ste al­le, hvad man re­fe­re­re­de til, hvis der hav­de væ­ret no­get i fj ern­sy­net. I dag har vi ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.