3x

BT - - TV -

Med­vir­ken­de: MY LIFE WIT­HOUT ME Den 23- åri­ge Ann bor sam­men med sin mand og de­re s to børn i en hus­vogn i Anns mors ha­ve. En dag får Ann at vi­de, at hun har k ræft , og at hun kun har to må­ne­der til­ba­ge at le­ve i. Ann læg­ger nu en plan for fa­mi­li­en. TAXI DRI­VER Viet­nam­ve­te­ra­nen Tra­vis Bi­ck­le er taxi­chauff ør i New York. Han sæt­ter sig for at ” frel­se” den un­ge ga­de­lu­der Iris.

Kl. 17.35

Kl. 21.00

kri­gen, der præ­ger ham, og han fø­ler sig frem­med i de om­gi­vel­ser, som ple­je­de at gi­ve ham ro og tryg­hed. Han har igen brug for sin skyt­sen­gel og sæt­ter sig nu for at fi nde hen­de - kvin­den på fo­to­gra­fi et. Han op­sø­ger kvin­den, der hed­der Beth ( Tay­l­or Schil­ling), og på trods af kom­pli­ka­tio­ner i Bet­hs liv og hen­de skep­sis over­for den frem­me­de mand, ud­vik­ler de to var­me fø­lel­ser for hin­an­den. Har de en frem­tid sam­men? ( TV 2) I ” The Lucky One” kan man op­le­ve to af Hol­lywoods un­ge stjer­ner Tay­l­or Schil­ling og Zac Efron i he­de favn­tag.

Fo­to: TV 2

Sa­rah Pol­ley.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.