OLLEGA

BT - - SØNDAG -

Jep­pe Pe­der­sen, 25 år - jour­na­list på BT spor­ten

Hvis jeg var sing­le, så kun­ne jeg ik­ke se det sto­re pro­blem i at flir­te med kol­le­ga­er. Man skal vel ba­re væ­re eni­ge om, hvad flir­ten in­de­bæ­rer, for el­lers kun­ne jeg godt fo­re­stil­le mig, det gik hen og blev aka­vet. Ja, det kun­ne jeg godt. Men det af­hæn­ger nok lidt af ar­bejds­plad­sen. Hvis det var et lil­le sted, kun­ne det nok væ­re svært at få til at fun­ge­re. Hvis det var et stort sted med man­ge an­sat­te, så kun­ne det nok fun­ge­re. Det gæl­der ba­re om at di­stan­ce­re sig pro­fes­sio­nelt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.