Es­b­jerg send­te Sil­ke­borg ud og kom tæt­te­re på red­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sil­ke­borg blev i går de­fi ni­tivt sendt ud af Su­per­liga­en, da hol­det eft er en me­dri­ven­de an­den halv­leg led et ne­der­lag på 2- 5 i Es­b­jerg, der nu har seks po­int ned til FC Vestsjæl­land på den an­den nedryk­nings­plads.

Eft er at væ­re gå­et til pau­se bag­ud 0- 1 skul­le Sil­ke­borg­spil­ler­ne frem ad ba­nen i an­den halv­leg. Og det kom de. Eft er et kvar­ter var de så­le­des kom­met for­an 2- 1 tak­ket væ­re Emil Sche­el og Thor­b­jørn Holst, men ba­re to mi­nut­ter se­ne­re ud­lig­ne­de Mick van Bu­ren.

Es­b­jerg fi k mu­lig­he­den for at kom­me til­ba­ge i front, da Hans Hen­rik An­drea­sen fi k an­sva­ret for at ek­se­kve­re fra straff es­parks­plet­ten. Sil­ke­borg- må­l­man­den Thomas Nør­gaard snup­pe­de dog for­sø­get, men så var det godt, at Mick van Bu­ren var vå­gen og kom først over re­tu­ren. Vær­ter­ne nå­e­de og­så at kom­me på bå­de 4- 2 og 5- 2, og det be­tød de­fi ni­tivt exit fra den bed­ste dan­ske ræk­ke, da Sil­ke­borg ik­ke læn­ge­re kan nå over stre­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.