Mor­ten Bruun

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

fod­bol­d­eks­pert på 6’ eren, træ­ner i Sil­ke­borg fra ok­to­ber 2001 og sæ­so­nen ud . In­de­ha­ver af klu­bre­kor­den med 424 kam­pe fra 1988 til 2001. An­fø­rer for mester­hol­det i 1994

» Jeg har spil­let he­le mit liv i Sil­ke­borg, så jeg vil al­tid sav­ne klub­ben i Su­per­liga­en. Men jeg har væn­net mig til tan­ken om, at klub­ben ryk­ker ned for længst, så for­å­ret har kun hand­let om at præ­sen­te­re sig no­gen­lun­de for­nuft igt. Og hvis man ser på det fra 1. ja­nu­ar, har hol­det kla­ret sig no­gen­lun­de for­nuf­tigt. Dem, der har no­get i klem­me i Sil­ke­borg, hav­de jo fryg­tet, at hol­det vil­le gå igen­nem en hel sæ­son uden en sejr. Så­dan en re­kord vil in­gen væ­re no­te­ret for. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.