Keld Bor­ding­gaard

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

tid­li­ge­re træ­ner for Sil­ke­borg fra 24. maj 2012 til fy­rin­gen 11. novem­ber 2012. Spil­le­de 143 kam­pe for klub­ben fra 1992 til 1997.

» Re­sul­ta­ter­ne er ble­vet for for­ud­si­ge­li­ge med Sil­ke­borg i Su­per­liga­en. Der­for kom­mer vi ik­ke til at sav­ne klub­ben. Det, der gør, at vi vil sav­ne den, er, at vi el­sker hi­sto­ri­en om Ho­bro. Jeg har selv væ­ret med til at vin­de mester­ska­bet med Sil­ke­borg, og det var en vi­dun­der­lig hi­sto­rie. Den hi­sto­rie kan Sil­ke­borg sta­dig bli­ve ho­ve­d­ak­tør i, men det kræ­ver, at Sil­ke­borg ik­ke sto­ler alt for me­get på at ar­bej­de uden for ker­nen, og får for­mu­le­ret en ty de­lig idé om, hvad man vil. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.