Pe­ter Sø­ren­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BTs Su­per­liga- eks­pert og træ­ner i Fre­de­ri­cia. Spil­le­de 209 kam­pe for Sil­ke­borg fra 1991 til 1995 og fra 1997 til 2000.

» Jeg vil nok sav­ne Sil­ke­borg, for­di det et el­ler an­det sted er min klub. Men den fag­li­ge ana­ly­se er, klub­ben har ik­ke haft vil­je el­ler mid­ler til at sup­ple­re med bed­re spil­le­re som op­ryk­ker­klub. Det må man ha­ve respekt for, men sam­ti­dig må man si­ge, de så ik­ke har for­ud­sæt­nin­ger­ne for at fort­sæt­te i Su­per­liga­en. Så har Su­per­liga­en me­re brug for et hold med mu­lig­hed for at fi nde res­sour­cer. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.