Con­ta­dor fik fin Girostart

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GIRO D’ITA­LIA Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Den 98. ud­ga­ve af årets før­ste Grand Tour, Giro d’Ita­lia, blev trå­dt i gang i går, da de 22 hold kør­te en 17,6 ki­lo­me­ter lang hold­tids­kør­sel fra San Loren­zo al Ma­re til San­re­mo.

Team Tin­koff - Saxos Al­ber­to Con­ta­dor prok­la­me­re­de in­den sæ­so­nen, at han går eft er ’ The Double’ - sejr i bå­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce. En no­get nær umu­lig be­drift , der sidst blev se­ne­st kla­ret af den nu af­dø­de ryt­ter Marco Pan­ta­ni i 1998.

Al­ber­to Con­ta­dor har fel­tets nok stær­ke­ste hold med tem­poryt­ter­ne Mi­cha­el Ro­gers og Chri­stop­her Juul- Jensen samt bjerg­løjt­nan­ter­ne Ivan Bas­so og Ro­man Kreuzi­ger med sig i det nor­di­ta­li­en­ske.

Hol­dets styr­ke vi­ste de ni ryt­te­re, da de eft er de 17,6 ki­lo­me­ter kør­te i næst­bed­ste tid - kun syv se­kun­der eft er eta­pens vin­de­re, Ori­ca Gre­en Ed­ge, der kør­te i ti­den 19 mi­nut­ter og 26 se­kun­der.

Si­mon Ger­rans i rosa

En vig­tig an­den­plads for Con­ta­dor og re­sten af Tin­koff - Saxo, der nu har seks se­kun­der ned til en af de an­dre fa­vo­rit­ter, Asta­nas Fa­bio Aru, 12 se­kun­der ned til Ri­go­ber­to Urán og 20 se­kun­der til Team Skys Ri­chie Po­r­te.

Det var an­det år i træk, at Ori­ca Gre­en- Ed­ge vandt den ind­le­den­de hold­tids­kør­sel i Giro d’Ita­lia.

Der­med kø­rer Si­mon Ger­rans i rosa, når ryt­ter­ne skal fra Al­be­na til Genova i dag i en fl ad sprin­te­r­e­ta­pe.

Team Tin­koff- Saxos Al­ber­to Con­ta­dors mål for 2015 er sejr i bå­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.