Ney­mar bli­ver po­ke­ram­bas­sa­dør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den bra­si­li­an­ske fod­bold­stjer­ne Ney­mar fra Bar­ce­lo­na har få­et sig et nyt job.

Han har nem­lig skre­vet un­der på en aft ale med Po­kerStars om at bli­ve sel­ska­bets se­ne­ste am­bas­sa­dør for po­ke­ren - i for­vej­en har Po­kerStars bå­de Ra­fa­el Na­dal og Ro­nal­do i stal­den.

» At vok­se op og spil­le fod­bold hver dag har gjort mig til et kon­kur­ren­ce­men­ne­ske. Når jeg ik­ke spil­ler fod­bold, så er en af mi­ne fo­re­truk­ne fri­tids­in­ter­es­ser at kon­kur­re­re mod mi­ne hold­kam­me­ra­ter i po­ker, når vi er på far­ten, el­ler spil­le mod ven­ner­ne der­hjem­me. Jeg el­sker ud­for­drin­gen, uan­set om det er på fod­bold­ba­nen el­ler ved po­ker­bor­det, « si­ger Ney­mar så­le­des iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Po­kerStars.

Vil man spil­le imod Ney­mar, kom­mer han til at spil­le on­li­ne på Po­kerStars un­der bru­ger­nav­net » ney­mar- jr « .

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.