1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pri­sen vir­ker over­ra­sken­de høj på gæ­ster­ne fra Du­is­burg i det­te op­gør ef­ter­som vær­ter­ne fra Er­furt red­de­de sig ma­te­ma­tisk med uaf­gjort sid­ste we­e­kend mod Fortu­na Köln. Det var Er­furts før­ste po­int i syv liga­kam­pe, mens Du­is­burg til gen­gæld har hen­tet 19 ud af 21 mu­li­ge po­int i de sid­ste syv kam­pe med en over­le­gen målsco­re på 16- 7. Du­is­burg ind­ta­ger liga­ens an­den­plads, der med­fø­rer di­rek­te op­ryk­ning til 2. Bun­des­liga, men er kraft igt ud­for­dre­de af Holste­in Ki­el på tred­je­plad­sen. Bå­de på klas­se og mo­ti­va­tion lig­ner det ude­sejr her.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.