1,52

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Em­po­li har som så­dan ik­ke det sto­re at spil­le for, men det har ik­ke for­hin­dret dem i at le­ve­re frem­ra­gen­de i de se­ne­ste kam­pe. De er uden ne­der­lag i fi re kam­pe i træk, og i det­te der­by mod Fi­o­ren­ti­na foræ­rer man næp­pe no­get væk. Ud­over Ma­rio Rui er man i stær­ke­ste op­stil­ling, og mø­der et Fi­o­ren­ti­na- hold, som næp­pe har fuld fo­kus på det­te op­gør. Man har tabt fi re af de fem se­ne­ste kam­pe i li­ga­en og blot slå­et Ce­se­na, og med re­tur­kamp tors­dag mod Se­vil­la i Eu­ro­pa Le­ague vil det væ­re op­lagt, hvis man la­der et par stam­spil­le­re stå over hér.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.