2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Wol­fsburg har le­ve­ret en fl ot sæ­son, men de man­ge kam­pe med bå­de po­kal­fi - na­le og kvart­fi na­le i Eu­ro­pa Le­ague vir­ker til at ha­ve sat si­ne spor. Man er uden sejr i de tre se­ne­ste kam­pe, og det kan og­så snildt en­de med, at man ik­ke vin­der det­te op­gør. Pa­der­born kæm­per des­pe­rat i bun­den, og har mod­sat løft et sit spil. Det er ble­vet til po­int i de se­ne­ste tre hjem­me­kam­pe, in­den man så tog til Frei­burg og vandt i sid­ste we­e­kend, så det er svært at se, at Wol­fsburg skal væ­re så kla­re fa­vo­rit­ter. Beg­ge hold skul­le væ­re i stær­ke­ste op­stil­ling.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.