Ter­r­o­ri­ster un­der pres

BT - - NYHEDER -

DRO­NE­AN­GREB

Iføl­ge de al- Qa­e­da- do­ku­men­ter, som Ber­ling­s­ke har læst, så har den ame­ri­kan­ske stra­te­gi med dro­ne­an­greb i Af­g­ha­ni­stan og Paki­stan stres­set le­der­ne af ter­r­or­net­vær­ket.

Så­le­des frem­går det, at alQa­e­da- fol­ke­ne ik­ke tør rej­se på lan­de­vej af frygt for at bli­ve ramt af dro­ner, li­ge­som de kun vover sig ud i over­sky­et vejr, for­di det gør det me­re be­svær­ligt for dro­ner­ne at spot­te dem.

Al­le rej­ser bli­ver iføl­ge Ber­ling­s­ke be­skre­vet som et lo­gi­stisk ma­re­ridt, for­di ame­ri­ka­ner­ne ån­der dem i nak­ken. Og de le­ver og­så li­vet far­ligt. Iføl­ge Ber­ling­s­ke er ot­te af 14 al- Qa­e­da­le­de­re si­den 2010 ble­vet dræbt ved dro­ne­an­greb, en er død i fan­gen­skab, én sid­der i fængsel, og bin La­den blev som be­kendt dræbt af ame­ri­kan­ske spe­ci­alstyr­ker i 2011. Kun tre er i li­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.