Mud­de­rets sand­hed

BT - - DEBAT -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne stil­ler i den se­ne­ste an­non­ce­kampag­ne et helt re­le­vant po­li­tisk spørgs­mål: Hvem skal be­ta­le Løk­kes reg­nin­ger? (...) Hyk­le­ri­et be­står i, at so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for­sø­ger at over­be­vi­se na­tio­nen om, at det her hand­ler om po­li­tik. Selv et første­klas­ses sko­le­barn kan hur­tigt gen­nem­skue, at må­let er at min­de dan­sker­ne om Løk­kes man­ge bi­lags­sa­ger.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.