Tak til pad­ler: Han red­de­de mit liv

BT - - NYHEDER - Sha­ker Redha blev kørt på ska­destu­en ef­ter uhel­det. Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ ber­ling­s­ke. dk Pri­vat­fo­tos

HEL­TE­GER­NING

26- åri­ge Sha­ker Redha fra Gen­tof­te er en me­get tak­nem­me­lig mand.

I går blev han red­det op af Øre­sund af en norsk mand, som var ude at pad­le med sit ’ pad­dle bo­ard’.

» Han har red­det mit liv, og jeg vil me­get ger­ne tak­ke ham for ind­sat­sen. Jeg er me­get tak­nem­me­lig for, hvad han har gjort for mig, « si­ger Sha­ker Redha.

I går tog han ud til Sko­vs­ho­ved Havn for at prø­ve sin nye vandscoo­ter – en ny sport­s­mo­del med fle­re he­ste­kræf­ter end dem, han hidtil hav­de prø­vet. Der­for kun­ne han ik­ke sty­re den, og det gik galt.

Han faldt i van­det uden mu­lig­hed for at kom­me op på vandscoo­te­ren igen.

Langt fra ky­sten

» Jeg var langt fra ky­sten og hav­de svært ved at svøm­me i bøl­ger­ne, « si­ger Sha­ker Redha, der hel­ler ik­ke hav­de vå­d­dragt på.

» Jeg ha­ve al­min­de­ligt jog­gingtøj på og så en red­nings­vest. Men desvær­re hav­de jeg ik­ke luk­ket red­nings­ve­sten or­dent­ligt, så den fun­ge­re­de ik­ke, som den skul­le. Da jeg lå i van­det, var jeg ude af stand til at svøm­me, og jeg tro­e­de, at jeg skul­le dø. Jeg var helt ud­mat­tet, « si­ger han.

Hel­dig­vis så en pad­ler ham. Med sit bo­ard og sin åre pad­le­de han hen til Sha­ker Redha og fik ham op på bo­ar­det. Og med Sha­ker Redha lig­gen­de på bo­ar­det, svøm­me­de han he­le vej­en ind til hav­nen.

» Det er en kraft­præ­sta­tion uden li­ge. Og jeg fik al­drig sagt tak til ham, og det skyl­der jeg ham, « si­ger Sha­ker Redha.

Sha­ker Redha, der har eget trans­port­fir­ma, blev ef­ter­føl­gen­de kørt på ska­destu­en og er al­le­re­de ud­skre­vet.

» Jeg har ba­re lidt ondt i ho­ve­d­et. Men mest af alt er jeg tak­nem­me­lig for, at mit liv blev red­det i dag, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.