’’

BT - - NYHEDER -

I by­er­ne kan vi ik­ke ba­re si­ge, at al­le skal ha­ve en bil. Den går ik­ke, for­di så kan vi sim­pelt­hen ik­ke væ­re i by­er­ne. Vo­res kon­klu­sion er, at vi må op­gra­de­re den kol­lek­ti­ve tra­fik

Chef­kon­su­lent Jesper Højte Sten­bæk

i Dansk Er­hverv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.