I livs­fa­re ef­ter vold­somt stød

BT - - NYHEDER -

To un­ge ty­ske­re var til fest i Rø­de­kro i Søn­derjyl­land, da de fik den idé at gå til ba­ne­går­den sent lør­dag af­ten. Her krav­le­de den ene af dem, en 20- årig ty­sker, op på en god­s­vogn, der holdt stil­le, for­tæl­ler vagt­chef ved Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti Ole Aa­mann:

Da han kom­mer op på to­get, bli­ver han ramt af stød fra kø­re­led­nin­gen - og­så selv­om han ik­ke ram­te sel­ve kø­re­led­nin­gen, for­tæl­ler den jæv­nal­dren­de ven. Strøm­men ka­ster den 20- åri­ge op i luf­ten og ned på skin­ner­ne. Ven­nen alar­me­re­de po­li­ti­et kort før klok­ken 2, og den 20- åri­ge blev straks kørt til ho­spi­ta­let i Aa­ben­raa. Her­fra blev han over­ført til Rigs­ho­spi­ta­let med fly med svæ­re for­bræn­din­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.