Al­vor­lig so­lou­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et mistæn­ker spi­ri­tus og mang­len­de ru­ti­ne bag et bil­rat som år­sa­gen til, at en per­son­bil med to un­ge mænd søn­dag mor­gen klok­ken 6.47 foru­lyk­ke­de på Kri­sti­an­slunds­vej i Bo­gen­se.

De to mænd er 17 og 18 år gam­le, og po­li­tiets ef­ter­forsk­ning pe­ger i ret­ning af, at det var den 17- åri­ge, som kør­te den lån­te bil. Den 18- åri­ge blev klemt fast ved uhel­det og lig­ger nu i re­spira­tor. Hans til­stand skal dog væ­re sta­bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.