VI GJOR­DE

Del­ta­ger­ne i BTs Pro­jekt Power­man har få­et smag for me­re ef­ter ben­hårdt du­at­lon­løb i regn og blæst

BT - - NYHEDER -

fra Jo­se­fi­ne Bo­el Ras­mus­sen, der og­så dyr­ker sejlsport på eli­te­plan.

» Mit kon­kur­ren­ce­in­stinkt kan slet ik­ke kla­re, at jeg ik­ke fik gen­nem­ført den selv. Det har væ­ret rig­tig ef­fek­tivt med en per­son­lig træ­nings­plan. Jeg har al­drig træ­net så hårdt og må­l­ret­tet før, « kon­sta­te­rer hun.

Lør­dag gen­nem­før­te Chri- sti­ne Jør­gen­sen du­at­lon- lø­bets sprint- di­stan­ce, ‘ Power­man Short’. Det blev en stor per­son­lig sejr for den 41- åri­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.