E DET

BT - - NYHEDER -

me­di­e­a­na­ly­ti­ker. Eft er tid­li­ge­re at ha­ve over­le­vet et ud­mar­ven­de syg­doms­for­løb var det lidt af en tri­umf for hen­de at kryd­se mål­stre­gen - gen­født som sport­s­men­ne­ske, mens fa­mi­li­en klap­pe­de.

René Nielsen kun­ne næ­sten ik­ke fat­te, at han var kom­met i mål i Power­man Den­mark. Nu er han klar til fle­re ud­for­drin­ger,

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.