FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Si­den års­skift et

har BT fulgt tre helt al­min­de­li­ge dan­ske­res træ­ning hen mod du­at­lon- lø­bet Power­man Den­mark, der fandt sted i we­e­ken­den. Her løb, cyk­le­de og løb de knap 800 til­meld­te sig igen­nem tre for­skel­li­ge ru­ter: En kort, en mel­lem­lang og en ul­tra­lang, der sam­ti­dig var DM i du­at­lon.

er kendt som en me­re del­ta­ger- ven­lig ud­ga­ve af den po­pu­læ­re tri­at­lon, idet man ik­ke skal svøm­me lan­ge stræk­nin­ger i åbent vand. Power­man- lø­be­ne er en in­ter­na­tio­nal se­rie af du­at­lon- stæv­ner, der i går og i for­gårs fandt sted i Dan­mark for an­den gang.

Du­at­lon- spor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.