To an­holdt for drab på be­tjen­te

Ger­nings­mæn­de­ne fl yg­te­de i po­li­ti­bil eft er drab

BT - - NYHEDER - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

USA

To un­ge be­tjen­te blev nat­ten til i går skudt og dræbt i tje­ne­ste i by­en Hat­ties­burg i den ame­ri­kan­ske syd­stat Mis­sis­sip­pi.

Iføl­ge CNN er to mænd i går ble­vet an­holdt, mistænkt for skud­dra­be­ne.

De to po­li­ti­be­tjen­te blev skudt ned un­der en pa­trul- je­ring, og eft er­føl­gen­de stjal ger­nings­mæn­de­ne be­tjen­te­nes po­li­ti­bil og brug­te den som fl ugt­vogn. Den er se­ne­re ble­vet fun­det i et in­du­strik­var­ter i nær­he­den.

Nyud­dan­net dræbt

En tals­mand for Mississippis Department of Pu­blic Sa­fe­ty si­ger iføl­ge CNN til lo­ka­le me­di­er, at en af be­tjen­te­ne hav­de stop­pet en Ca­di­l­lac i et ru­ti­ne­tjek - og at den an­den be­tjent an­kom kort eft er for at as­si­ste­re ham, hvor­eft er beg­ge blev skudt.

Beg­ge be­tjen­te, på hen­holds­vis 34 og 2 4 år, dø­de se­ne­re nat­ten til søn­dag på ho­spi­ta­let af de­res kvæ­stel­ser.

Den yng­ste af de to dræb­te be­tjen­te var for kort tid si­den ble­vet fær­dig på po­li­tisko­len.

Lo­kal­sam­fun­det er i dag i chok, be­ret­ter de lo­ka­le me­di­er.

Det er 30 år si­den, at en po­li­ti­be­tjent er ble­vet dræbt i tje­ne­sten i Hat­ties­burg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.