USA

BT - - NYHEDER -

Atom­kraft vær­ket In­di­an Po­int, 65 km nord for New York, måt­te lør­dag luk­ke ned eft er en brand, skri­ver Reu­ters. Bran­den op­stod i en re­ak­tor . Den blev dog hur­tigt sluk­ket igen. Øjen­vid­ner hør­te en eks­plo­sion og så røg kom­me op fra atom­kraft vær­ket . Iføl­ge myn­dig­he­der­ne har be­bo­er­ne i om­rå­det ik­ke væ­ret i fa­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.