Går spej­let

BT - - KULTUR -

Stem­nin­gen nær­me­de sig ko­ge­punk­tet un­der de mas­si­ve træb­jæl­ker i Pum­pe­hu­set, da Uli­ge Num­re lag­de vej­en for­bi si­ne kø­ben­havn­ske rød­der. Or­ke­stret kør­te yn­de­fuldt i stil­ling med num­me­ret ’ Pla­stikdrøm’, der be­gynd­te sår­bart og lod klapsal­ver­ne skæl­ve un­der loft shvæl­vin­gen.

Det va­re­de dog ik­ke læn­ge, før den in­ti­me stem­ning blev afb rudt af et hæs­blæ­sen­de ud­tryk, der næ­sten fi k sa­len til at duft e af brænd­te bil­dæk på en as­fal­te­ret væd­de­løbs­ba­ne. Det næ­ste par num­re blev le­ve­ret som per­ler på en snor og kul­mi­ne­re­de med sing­len ’ Halv­nø­gen’.

Der blev lagt en dæm­per på det eks­plo­si­ve start­skud, da ’ Om aft enen’ til­bød et til­trængt ån­de­hul, der lod melan­ko­li­en svæ­ve ud fra si­ne

Gaff a

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.