Uli­ge Num­re med slin­ger i val­sen

BT - - KULTUR - Uli­ge Num­re på sce­nen. Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

KON­CERT

Kon­cert i Pum­pe­hu­set ROCK *** ***

sørg­mo­di­ge og drøm­men­de gu­i­tar­fl ader. Det gav luft til in­stru­men­ter­ne, der el­lers var bleg­net lidt i de­res egen hast mod mål­stre­gen.

Bedst i det skrø­be­li­ge

Dan­sesko­e­ne blev krid­tet til den me­lo­di­ø­se og funkin­spi­re­re­de ’ Før jeg mød­te dig’. Med en so­lid bund i ryt­me­gu­i­ta­ren blev der løs­net lidt op for skul­dre­ne.

Desvær­re led in­stru­men­te­rin­gens dy­na­mik un­der en vo­kal, der lå lidt hø­je­re i lyd­bil­le­det og der­for vir­ke­de løs­re­vet fra re­sten af be­sæt­nin­gen.

Or­ke­stret fun­ge­re­de bedst i de me­re skrø­be­li­ge og eks­pe­ri­men­te­ren­de pas­sa­ger, hvor ener­gi­en dros­le­de ned, og sa­lens fl et­te­de fi ngre blev knu­get lidt hår­de­re. Det var i de øje­blik­ke, at man fi k ser­ve­ret mu­sik­ken med sam­me spids­fi ndig­hed som grup­pens dansk­spro­ge­de tek­stu­ni­vers. Eft er­hån­den som kon­cer­ten skred frem, vir­ke­de de dun­dren­de le­ve­rin­ger en smu­le for­s­lid­te, og det smit­te­de desvær­re af på hel­heds­op­le­vel­sen. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.