Leo­nard Co­hen li­ve på Fyn

BT - - KULTUR -

MU­SIK

’ Can’t For­get’ Leo­nard Co­hen **** **

med på Leo­nard Co­hens nye li­ve- al­bum ’ I Can’ For­get: A Souvenir of the Grand Tour’ - I hvert fald i bag­grun­den. Så­le­des er Co­hens egen ’ Ne­ver Ga­ve No­bo­dy Troub­le’ op­ta­get ved lyd­prø­ven før Co­hens 2013- kon­cert i Kon­gens Ha­ve i Oden­se. Og ti­tel­san­gen ’ I Can’t For­get’ er op­ta­get ved kon­cer­ten ved Ro­sen­borg Slot i 2012.

Det er fj er­de gang, at den 80- åri­ge me­ster ud­gi­ver li­ve­ma­te­ri­a­le fra tur­néen 20082013. Men al­li­ge­vel bli­ver det ik­ke ke­de­ligt. Så­le­des har hver­ken ’ Ne­ver Ga­ve No­bo­dy Troub­le’ el­ler Co­hens ver­sion af Ge­or­ge Jo­nes- san­gen ’ Choi­ces’ væ­ret ud­gi­vet før. Og du­et­ver­sio­nen ( med Sha­ron Ro­bin­son) af Co­hens klas­si­ske ’ Jo­an of Arc’ er in­tet min­dre end unik.

En an­den ny sang ’ Got a Litt­le Secret’ kun­ne dog let und­væ­res. Men alt i alt ud­gør de ti san­ge, hvoraf fem er op­ta­get ved lyd­prø­ver, et spæn­den­de kik bag sce­ne­tæp­pet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.