Aber i op­rør

BT - - TV - SCI­EN­CE FI­CTION

Men­ne­skets ar­ro­gan­ce for­år­sa­ger en kæ­de af hand­lin­ger, som fø­rer til vok­sen­de in­tel­li­gens hos aber, og det ud­for­drer vo­res po­si­tion som den do­mi­ne­ren­de art på Jor­den. Ca­es­ar, den før­ste in­tel­li­gen­te abe, svig­tes af men­ne­sker og bli­ver der­med le­der for sin ra­ces spek­taku­læ­re kamp om fri­hed og den ul­ti­ma­ti­ve kon­fron­ta­tion med men­ne­ske­ne. En ut­ro­lig ve­l­o­p­lagt Ja­mes Fran­co spil­ler ho­ved­rol­len som vi­den­skabs­man­den Will Rod­man, der i nu­ti­dens San Fran­ci­sco for­sø­ger at ku­re­re Alzhei­mers, som har ramt hans far, der spil­les af Jo­hn Lit­h­gow. Han ar­bej­der med aber for at ska­be en go­dar­tet virus, der kan træn­ge ind i hjer­ne­væ­vet og gen­ska­be funk­tio­na­li­te­ten. Men Rod­mans forsk­ning bli­ver luk­ket ned. Når det sker, sid­der han til - ba­ge med kun én chim­pan­se, den in­tel­li­gen­te Ca­es­ar

” Aber­nes Pla­net: Oprin­del­sen” er for­hi­sto­ri­en til he­le ” Aber­nes Pla­net”- uni­ver­set. Og det er un­der­hold­ning i ab­so­lut topklas­se.

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.