3x

BT - - TV -

CO­M­ING TO AME­RI­CA Den gift ekla­re afri­kan­ske prins Ake­em ta­ger til Qu­e­ens i New York for at fi nde en kvin­de, han kan gift e sig med af kær­lig­hed. Lyk­kes pro­jek­tet ik­ke, vil hans far nem­lig fi nde en pas­sen­de kvin­de til ham. DR. DOLITTLE Dr. Dolittle får plud­se­lig væk­ket en gam­mel ev­ne fra barn­dom­men til li­ve. Nu kan han igen hø­re, hvad dy­re­ne si­ger!

Kl. 22.00

Kl. 00.25

Ed­die Murp­hy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.