Selv­mål og Ni­co­lai Lar­sen øde­lag­de Brønd­bys søn­dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sym­bolsk måt­te der et Brønd­by- selv­mål til, før det lyk­ke­des for et in­eff ek­tivt AaB- hold at kom­me på tav­len. Det rak­te dog til det ene po­int, da Chri­sti­an Nør­gaard fi k di­ri­ge­ret et nord­jysk hjør­ne­s­park i eget net i an­den halv­leg.

Det eft er en pe­ri­o­de hvor Brønd­by vær­ne­de so­lidt om en 1- 0 fø­ring mod et me­re og me­re mod­løst AaB- hold. Det blev en in­tens aff ære på Brønd­by Sta­dion for­an 14.061 til­sku­e­re, hvor Ni­co­lai Lar­sen bril­le­re­de med klas­se­red­nin­ger - ik­ke mindst i sid­ste se­kund tæt un­der mål.

Det lig­ne­de en nul­løs­ning ved pau­sen, men det lyk­ke­des vær­ter­ne at få slå­et ka­pi­tal af mo­men­tum, de slut­te­de før­ste halv­leg med.

Hjem­me­hol­dets Jo­han Lars­son score­de til fø­ring se­kun­der før pau­se­fl øjtet. Blot for at op­le­ve, at AaB al­li­ge­vel kun­ne rej­se hjem med et stort po­int, da Da­ni­el Ag­ger uhel­digt he­a­de­de et ind­læg i ryg­gen på Chri­sti­an Nør­gaard og vi­de­re i eget må­l­net i an­den halv­leg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.