Søn­derjy­ske sik­re­de po­int eft er dob­belt co­me­ba­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er en me­dri­ven­de aff ære end­te Ho­bro og Søn­derjy­ske med et de­le po­in­te­ne ved slut­re­sul­ta­tet 2- 2.

Søn­derjy­ske vi­ste god fi gh­ter­spi­rit ved at kom­me til­ba­ge eft er at ha­ve væ­ret bag­ud to gan­ge. Ho­bro kom i front midt­vejs i før­ste halv­leg, da Mads Hvil­som fi k sat pan­den på et ind­læg fra Martin Mik­kel­sen.

Et par mi­nut­ter in­den pau­se­fl øjtet fi k Søn­derjy­ske dog ud­lig­net, da Sø­ren Mus­smann tæt un­der må­let fi k he­a­det en ned­falds­bold i kas­sen.

Mads Hvil­som send­te med sit 15. sæ­son­mål Ho­bro til­ba­ge i front, da kam­pu­ret hav­de run­det den før­ste ti­me, men ba­re mi­nut­ter eft er fi k Søn­derjy­ske ud­lig­net igen, da Bjørn Paul­sen spar­ke­de bol­den ind fra kanten af det lil­le felt.

Der skul­le dog ha­ve væ­ret dømt fris­park for­in­den, da Tom­my Be­ch­mann hav­de hånd på bol­den, men det blev ik­ke dømt, og kam­pen end­te der­for 2- 2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.