Før­ste ne­der­lag til FCMs top­hold i 2015

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FCM led sit før­ste Su­per­liga- ne­der­lag i 2015. OB kom for­an al­le­re­de eft er to mi­nut­ters spil, da FCMs An­dré Rø­mer he­a­de­de bol­den ind på hold­kam­me­ra­ten Syl­ve­ster Ig­bo­un og der­fra vi­de­re i mål. Scor­in­gen kom eft er hjør­ne­s­park, og det sam­me gjor­de det næ­ste mål, som faldt eft er en lil­le halv ti­mes spil. OBs Ras­mus Falk spar­ke­de re­so­lut en re­tur­bold ind til fynsk to- måls­fø­ring. Den holdt dog ik­ke læn­ge, for to mi­nut­ter se­ne­re he­a­de­de FCMs Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen et godt fris­park­sind­læg fra Jesper Laurid­sen i kas­sen. Kort før pau­sen blev det 3- 1 til OB, da Da­ni­el Hø­egh he­a­de­de en hjør­ne­s­parks- bold fra Emil Lar­sen i mål. FCM pres­se­de hårdt i 2. halv­leg, men OB holdt stand, og der­med kan FCK re­du­ce­re FCMs fø­ring til ni po­int, hvis hol­det vin­der over FC Ve­stjæl­land i aft en. I næ­ste run­de ta­ger FCM imod FCK.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.