AGF mil­li­me­ter fra op­ryk­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VED BE­GYN­DEL­SEN AF

for­års­sæ­so­nen lig­ne­de en op­ryk­ning til AGF en sær­de­les van­ske­lig sag. Aar­hu­si­a­ner­ne var seks po­int ef­ter Vi­borg og Lyng­by, der beg­ge så ud til at ha­ve ru­ti­nen til at kø­re en sik­ker op­ryk­ning hjem. Si­den er der lø­bet me­get vand un­der broen - og med fem kam­pe til­ba­ge er AGF nu mil­li­me­ter fra at kun­ne skri­ve kom­men­de på Su­per­liga- klub cv’et.

I går spil­le­de man nær­me­ste kon­kur­rent, Vend­sy­s­sel, 1- 1 med Fre­de­ri­cia - og der­med er man nu 12 po­int ef­ter Mor­ten Wieg­horst’ mand­skab. Vend­sy­s­sel var fak­tisk tæt på at måt­te for­la­de kam­pen uden po­int, men med ot­te mi­nut­ter til­ba­ge fik Martin Berg­vold ud­lig­net.

Tors­dag mø­der AGF net­op Fre­de­ri­cia - og vin­der man den kamp, er man 15 po­int for­an Vend­sy­s­sel, der alt­så kun har fem kam­pe til­ba­ge. Vend­sy­s­sel har sam­ti­dig en dår­li­ge­re målsco­re til, så der vil nær­mest skul­le mirak­ler til, hvis ik­ke en sejr skal ud­lø­se en Su­per­liga­bil­let til Kim Aa­bech og kom­pag­ni.

Vend­sy­s­sel mø­der AC Hor­sens næ­ste søn­dag.

AGF er snub­len­de tæt på Su­per­liga- sta­tus. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.