Wol­fsburg- sejr uden Bendt­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VFL WOL­FSBURG ER

klar til næ­ste sæ­sons Cham­pions Le­ague ef­ter sejr på 3- 1 ude over SC Pa­der­born.

Ni­ck­las Bendt­ner selv var end ik­ke i trup­pen, og det er bl. a. der­for tem­me­lig tvivl­s­omt, om den dan­ske lands­holds­an­gri­ber kom­mer til at op­træ­de i Cham­pions Le­ague. En an­den år­sag er, at VfL Wol­fsburg har købt an­gri­be­ren Max Kru­se i Mön­cheng­lad­bach, og der­for er der yder­li­ge­re kon­kur­ren­ce om de of­fen­si­ve po­si­tio­ner, hvor Ni­ck­las Bendt­ner ik­ke er i kridt­hu­set hos træ­ner Die­ter Heck­ing.

Med sej­ren er Ni­ck­las Bendt­ners klub sik­ker på at slut­te som num­mer to el­ler tre i Bun­des­liga­en, og hol­det kan der­for se frem til Cham­pions Le­ague- fod­bold i næ­ste sæ­son. VfL Wol­fsburg har ik­ke spil­let med i Eu­ro­pas fi­ne­ste klub­tur­ne­ring si­den 2009- 10, hvor man sæ­so­nen for­in­den for hidtil ene­ste gang vandt det ty­ske mester­skab. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.