NENS MA­RE­RIDT

Ro­pa­me­ster. Men for at nå drøm­men om OL- guld i 2016 i Rio de t, der tid­li­ge­re har tyn­get ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

jak­klub, op­mærk­som på det sto­re tem­pe­ra­ment i René Hol­ten Poul­sen.

» I te­e­na­ge­å­re­ne kun­ne René ik­ke ka­pe­re, når han ik­ke vandt. Det tog no­get tid at få ka­na­li­se­ret vre­den ud i pa­gaj­en, « si­ger Finn Lar­sen.

Selv ser René Hol­ten Poul­sen det ik­ke som et pro­blem, at han bli­ver sur. Han gi­ver sig selv lov til at væ­re ra­sen­de i nog­le ti­mer, og når vre­dens vulka­nud­brud så lang­somt af­ta­ger i styr­ke, fin­der han vilj­en til at kom­me til­ba­ge på sej­rs­skam­len. Net­op den vil­je fik Finn Lar­sen øje på me­get tid­ligt i den spæ­de ka­jak­kar­ri­e­re.

René Hol­ten Poul­sen cyk­le­de først fem ki­lo­me­ter fra h j e mbye n Slem­m­in­ge til sko­len i Saks­kø­bing. Der­fra gik cy­kel­tu­ren di­rek­te til Ma­ri­bo Ka­jak­klub – med avi­ser og reklamer i cy­kel­ta­sker­ne med på vej­en, så lom­me­pen­ge­ne og­så blev sik­ret – og så hjem igen. En tur på om­trent 30 ki­lo­me­ter næ­sten hver dag. Han vil­le ba­re ud at træ­ne i ka­jak­ken, og det dri­ve gør ham iføl­ge Finn Lar­sen til en spe­ci­el at­let.

» René har ev­ner­ne, ær­ger­rig­he­den og ik­ke mindst vilj­en til at bli­ve den bed­ste kaj akro­er i ver- den no­gen­sin­de, « si­ger Finn Lar­sen.

29.- 31. maj stil­ler René Hol­ten Poul­sen til start i Wor­ld Cup 3- kon­kur­ren­cen på Bags v æ r d Sø.

BLÅ BOG

2013: 2014: 2015:

28. novem­ber 1988

Bags­værd

WOR­LD CUP:

1.000 me­ter i en­er­ka­jak

BED­STE RE­SUL­TA­TER: OL: 2008: 2012: VM: 2013: 2014: EM: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012:

Sølv i K2 ( to­er­ka­jak) 1.000 me­ter Fjer­de­plads i K1 ( en­er­ka­jak) 1.000 me­ter Sølv i K1 500 me­ter Guld i K1 500 me­ter og bron­ze i K1 1.000 me­ter Guld i K2 1.000 me­ter Bron­ze i K1 1.000 me­ter Bron­ze i K1 1.000 me­ter Bron­ze i 5.000 me­ter Sølv i K1 1.000 me­ter og K1 500 me­ter, guld i K4 1.000 me­ter

Guld i K1 1.000 me­ter og guld i K1 500 me­ter, bron­ze i K1 5.000 me­ter Sølv i K1 5.000 me­ter, sølv i K1 1.000 me­ter Guld i K1 5.000 me­ter, sølv i K1 1.000 me­ter, guld i K1 500 me­ter 4 Wor­ld Cup- guld på den olym­pi­ske K1 1.000 me­ter ( to i 2011, 1 i 2012 og 1 i 2013) samt di­ver­se an­dre me­dal­jer på K1 500 me­ter og K1 5.000 me­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.