’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lars Mi­cha­el­sen

Det var for ik­ke at lø­be no­gen ri­si­ko­er. Vi så jo, at Pozzovi­vo end­te i tred­je grup­pe bag et af styr­te­ne

punt sad vo­res hold i front. Vi brug­te selv­føl­ge­lig ener­gi, og man kan al­tid dis­ku­te­re, hvor me­get man skal bru­ge. Men vi tab­te i hvert fald ik­ke tid, « sag­de han til TV2 og for­tal­te, at det ik­ke var for at kø­re Do­me­ni­co Pozzovi­vo ag­ter­ud, at det dansk­sponso­re­re­de hold holdt far­ten i fel­tet op­pe ef­ter ita­li­e­ne­rens styrt.

» Han er en af klas­se­ment-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.