’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­co Ros­berg

En­de­lig fi k jeg en per­fekt start. Det har jeg ven­tet læn­ge på

» En­de­lig fi k jeg en per­fekt start. Det har jeg ven­tet læn­ge på, « sag­de Ni­co Ros­berg eft er grand­prix- sej­ren iføl­ge BBC.

» Det var en per­fekt we­e­kend. Det var per­fekt, at jeg hav­de po­le po­si­tion eft er tids­kørs­len, og så fi k jeg en per­fekt start. At vin­de her i Bar­ce­lo­na er stort, og jeg ny­der da­gen me­get. Nu ser vi frem mod næ­ste løb, « sag­de Ni­co Ros­berg.

Ha­milt­on fø­rer fort­sat sam­let

Lewis Ha­milt­on har 111 po­int i den sam­le­de stil­ling, og har trods an­den­plad­sen i Bar­ce­lo­na sta­dig­væk et for­spring på 20 po­int til sin team­kol­le­ga i den sam­le­de stil­ling.

» Jeg kom skidt fra start med alt for me­gen hjul­spin. Jeg er tak­nem­me­lig for, at jeg blev num­mer to i dag. Jeg ta­ger ger­ne en an­den­plads, « sag­de Lewis Ha­milt­on.

Vin­de­ren af Ma­lay­si­as Grand Prix, ty­ske­ren Se­ba­sti­an Vet­tel ( Fer­ra­ri), blev num­mer tre på Ca­ta­lu­nya- ba­nen.

» Jeg fi k en god start, og vi gjor­de alt, hvad vi kun­ne, for at hol­de Lewis Ha­milt­on bag os, men Mer­ce­des var for hur­ti­ge i dag, « sag­de den tid­li­ge­re fi redob­bel­te ver­dens­me­ster.

Tred­je­plad­sen be­ty­der, at han og­så sam­let er num­mer tre – 11 po­int eft er Ros­berg og 31 po­int eft er Lewis Ha­milt­on.

Fer­nan­do Alonso, der har over­ta­get Ke­vin Magnus­sens sæ­de hos McLa­ren- Hon­da, ud­gik af lø­bet på 29. om­gang på grund af en brem­se­de­fekt. Hans team- kol­le­ga, Jen­son But­ton, blev num­mer 16.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.