Ni­co Ros­berg vandt sit før­ste grand­prix i år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PER­FEKT LØB Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

Ni­co Ros­berg blev den ni­en­de vin­der i det span­ske For­mel 1 grand­prix i Bar­ce­lo­na i de se­ne­ste ni år, og der­med ha­le­de ty ske­ren ind på Lewis Ha­milt­on i den sam­le­de stil­ling.

Da de beg­ge kø­rer i Mer­ce­des, ty­der alt der­for på, at Mer­ce­des vin­der kon­struk­tø­rer­nes mester­skab i år, og spæn­din­gen ser ud til pri­mært at skul­le be­stå i, om det bli­ver ty­ske Ros­berg el­ler en­gel­ske Ha­milt­on, der ta­ger den in­di­vi­du­el­le ti­tel.

Her kom Ros­berg tæt­te­re på sin hold­kam­me­rat med årets før­ste grand­prix- sejr eft er to an­den­plad­ser og to tred­je­plad­ser i de fi re før­ste løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.