Win­ston med fl est rook­i­e­tou­ch­downs

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Der er stor pre­sti­ge i at bli­ve valgt som før­ste spil­ler i NFLdraft en, som quar­ter­ba­ck Ja­meis Win­ston op­le­ve­de det i den for­gang­ne uge.

Nu fl yt­tes fo­kus til spil­let på grønsvæ­ren, og book­ma­ke­ren Bets­a­fe vur­de­rer, at Win­ston kom­mer til at ka­ste fl est tou­ch­downs af al­le første­års­spil­le­re.

Så­le­des gi­ver det blot od­ds 1,50 på, at han ka­ster fl est tou­ch­downs af de nye spil­le­re i li­ga­en mod 2,50 på Marcus Ma­ri­o­ta fra Ten­nes­see Ti­tans.

» Vi har Ja­meis Win­ston som fa­vo­rit til at ka­ste fl est tou­ch­downs af årets rook­i­es, og det er der to sto­re grun­de til. Re­cei­ver­ne Mi­ke Evans og Vin­cent Ja­ck­son ra­ger beg­ge næ­sten to me­ter op i land­ska­bet, og vi tror, at de to herrer vil hjæl­pe Ja­meis Win­stons’ omstil­ling fra col­le­ge til NFL ge­val­digt, hvor Ma­ri­o­ta ik­ke har sam­me off en­si­ve vå­ben, « si­ger Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.