2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gæ­ster­ne fra Vitoria Gu­i­ma­ra­es sik­re­de sig eu­ro­pæ­isk fod­bold til eft er­å­ret uden kamp i lør­dags, da de nær­me­ste for­føl­ge­re fra Pa­cos Fer­reira kun fi k 0- 0 mod Rio Ave og der­for ik­ke læn­ge­re kan nå Gu­i­ma­ra­es på fem­te­plad­sen. Der­for vir­ker det no­get vold­somt, at man kan få langt over dob­belt op på hjem­me­sejr til Na­cio­nal, som kun har tabt to af de se­ne­ste 19 hjem­me­kam­pe, beg­ge til Lis­sa­bon- gi­gan­ter­ne fra Spor­ting og Ben­fi ca. Læg der­til, at gæ­ster­ne mang­ler fl ere spil­le­re med ska­der, og at Na­cio­nal kom­mer i stær­ke­ste op­stil­ling.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.