2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn fi k en ga­ve fra OB i går, der i hvert fald åb­ner for en mu­lig­hed for gul­det. Der­for vil det og­så over­ra­ske, hvis FCK spa­rer spil­le­re i det­te op­gør – og ud­over An­dreas Cornelius og Yous­sef Tou­touh er de ska­de­de og ka­ran­tæ­ne­ram­te spil­le­re pri­mært folk, der nor­malt ik­ke er i star­top­stil­lin­gen. FC Vestsjæl­land har væ­ret in­de i en god pe­ri­o­de, men de er svæk­ke­de af ka­ran­tæ­ne til den stær­ke islæn­ding Eg­gert Jons­son samt en ska­de til Osama Ak­har­raz, og spe­ci­elt først­nævn­te gør ondt at und­væ­re i det­te op­gør. Vær­di­en er der­for på FC Kø­ben­havn.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.