2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kai­ser­slau­tern tab­te hø­jest over­ra­sken­de med 0- 2 hjem­me til bund­hol­det St. Pauli lør­dag, hvil­ket med­fø­rer, at vin­de­ren af aft enens op­gør mel­lem Karls­ruhe og Darmstadt ryk­ker op på an­den­plad­sen i 2. Bun­des­liga med blot to spil­ler­un­der igen. Det bør alt an­det li­ge gi­ve en del ner­ver hos beg­ge mand­ska­ber, der i for­vej­en beg­ge er blandt de hold med fl est uaf­gjor­te kam­pe i ræk­ken. Ot­te af Karls­ruhes 15 hjem­me­kam­pe er endt med uaf­gjort eft er 1. halv­leg, mens tal­let for Darmstadt er he­le ni ud af 15. Flot od­ds på, at 1. halv­leg en­der uden vin­der.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.