TÆT PÅ U21- EM Vik­tor Fischer fik med to mål for Ajax gjort sit navn me­re end ba­re hot til en EM- ud­ta­gel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SUC­CES Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Vik­tor Fischer fik i fe­bru­ar 2014 en bag­lårs­ska­de, der har væ­ret så drilsk, at den har holdt ham ude i 14 må­ne­der, men nu ser han for al­vor ud til at væ­re til­ba­ge.

I går star­te­de han for an­den gang i træk in­de for Ajax, og den un­ge dan­ske an­gri­ber kvit­te­re­de med to scor­in­ger i hol­dets 3- 0- sejr over SC Cam­buur. Her score­de Las­se Schö­ne i øv­rigt og­så.

Om kun en må­neds tid star­ter EM for U21- lands­hol­det i Tjek­ki­et, og selv om Vik­tor Fischer ik­ke har haft alt for man­ge kam­pe at be­vi­se sig i, ser han ud til at væ­re godt på vej mod slut­run­den.

Øverst:

Vik­tor Fischer går på ba­nen med sin mor, Ja­ne. i an­led­ning af Mors Dag hav­de Ajax in­vi­te­ret samt­li­ge mødre til spil­ler­ne til et op­hold på Am­ster­dam Hilt­on, hvor de fik et godt må­l­tid med klub­bens mar­ke­ting­di­rek­tør, Edwin van der Sar, før de alt­så gik med spil­ler­ne på ba­nen på Am­ster­dam Are­nA før sid­ste hjem­me­kamp.

Vik­tor Fischer scorer det før­ste af si­ne to mål i kam­pen og sik­rer sig selv yder­li­ge­re an­be­fa­ling til som­me­rens U21- EM.

Fo­to: Ajax. nl/ Lou­is af Fl­int/ Ge­rard van He­es/ EPA

Ne­derst:

MAN­DAG 11. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.