Fi­re fa­mø­se ti­mer

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

BE­RED­SKAB

Po­li­ti­et re­a­ge­rer lang­somt på op­for­drin­gen til at be­vog­te den jø­di­ske sy­na­go­ge un­der ter­r­or­an­gre­bet i fe­bru­ar.

Re­kon­struk­tio­nen vi­ser, at der går fi re ti­mer fra de før­ste skud mod Kr­udt­tøn­den, ind­til po­li­ti­et får be­vogt­nin­gen på plads ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de.

Så­dan er for­lø­bet lør­dag 14. fe­bru­ar:

an­gri­bes ar­ran­ge­men­tet i Kr­udt­tø­den.

rin­ger et med­lem af Det Mosai­ske Tro­es­sam­fund til en PET- kon­takt og min­der om, at der er en bat mitzvah- fest sam­me aft en.

ori­en­te­res Kø­ben­havns Po­li­ti om, at der var en bat mitzvah- fest i Me­nig­heds­hu­set ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de.

rin­ger PET til Kø­ben­havns Po­li­ti og an­be­fa­ler, at man op­stil­ler en fast be­vogt­ning ved sy­na­go­gen i for­bin­del­se med bat mitzva­h­fe­sten.

an­mo­des po­li­tiets vagt­cen­tral om at sen­de en pa­trul­je af sted.

an­kom­mer de un­ge pi­ger, som skal til jø­disk kon­fi rma­tions­fest, helt ube­skyt­te­de til sy­na­go­gen.

an­kom­mer to po­li­ti­folk til sy­na­go­gen og etab­le­rer fast be­vogt­ning.

ud­vi­des be­vogt­nin­gen til seks po­li­ti­folk.

sky­der gerningsmanden vagt­man­den Dan Uzan fra nært hold.

En po­li­ti­mand for­an sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn, hvor vagt­man­den Dan Uzan blev dræbt nat­ten til søn­dag 15. fe­bru­ar.

Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.