Hvem var man­den bag grund­loven og ne­der­la­get i 1864?

BT - - DEBAT -

Dit­lev Go­t­hard Mon­rad var 1800- tal­lets må­ske be­ty­de­lig­ste dan­ske per­son­lig­hed. Ud­over at væ­re den væ­sent­lig­ste op­havs­mand til ju­ni- grund­loven 1849 blev Mon­rad kon­seils­præ­si­dent ( stats­mi­ni­ster) i 1864. Bå­de sam­ti­den og eft er­ti­den gav ham an­sva­ret for den na­tio­na­le ka­ta­stro­fe i 1864. Hvor­eft er han me­re el­ler min­dre gik i glem­me­bo­gen, ind­til han kom på al­les læ­ber med tv- se­ri­en 1864.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.