Sy­nes du, at mini­mum­s­kra­vet på to kva­drat­me­ter per bør­ne­ha­ve­barn skal sæt­tes op?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.36 DE­PO­TRUM TALT MED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.58 LUKSUSPROBLEMER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.16 FOR­FÆR­DE­LIGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.17 BE­HAND­LES SOM HØNS På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.23 BØRN LE­GER

Nej,

det skal kom­mu­ner­ne selv sty re

Ja,

børn kan ik­ke tri­ves på to kva­drat­me­ter

3.463 stem­mer på bt. dk

MAS­SER AF PLADS

Steen Erik

To kva­drat­me­ter – det er nok li­ge at stram­me den, da de i te­o­ri­en har he­le bør­ne­ha­ven at be­væ­ge sig rundt på.

Win­nie Sep­strup

Hver kva­drat­me­ter er talt med – selv de­po­trum. Så nej, Steen Erik, de to kva­drat­me­ter er in­klu­si­ve alt.

Ann- Dor­rit Jun­ker- Andersen

Hvil­ke luksusproblemer de dan­ske børn har.

Thomas Han­sen

Det er for­fær­de­ligt.

Lis­bet Fa­len­tin

Det er synd, at børn har sam­me dår­li­ge vil­kår som bur­høns. Der er ik­ke no­get at si­ge til, at de ud­vik­ler fed­me­pro­ble­mer og får hø­reska­der.

Las­se O. Ol­sen

Der er jo ri­ge­lig med plads, for­delt på he­le bør­ne­ha­vens are­al. Man­ge børn sid­der alt­så sam­men og le­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.