Smæk til po­li­tiets kul­tur

BT - - DEBAT -

Man kan hæft e sig ved, at der ’ kun’ var to dræb­te, det kun­ne væ­re gå­et me­get vær­re. Min­dre im­po­ne­ren­de er det, at selv om po­li­ti­et hav­de etab­le­ret be­skyt­tel­se af to po­ten­ti­el­le ter­r­or­mål, lyk­ke­des det ter­r­o­ri­sten at slip­pe uan­ta­stet væk fra ger­nings­ste­der­ne. Sam­spil­let mel­lem myn­dig­he­der­ne ved­rø­ren­de gerningsmanden, der net­op var prø­ve­løsladt, var hel­ler ik­ke im­po­ne­ren­de.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.